Wyjaśnij fejka!

ZACZNIJ QUIZ

Przed Tobą drugi quiz - jeśli dostaniesz w nim 10/10, to żaden fake news Ci niestraszny!

Czym jest "reverse image search"?

A. Wyszukiwanie obrazów na podstawie tekstu 

B. Wyszukiwanie tekstu na podstawie obrazów

C. Wyszukiwanie podobnych obrazów na podstawie istniejącego obrazu

Jakie narzędzie pozwala sprawdzić historię edycji strony internetowej? 

A. Wayback Machine

B. Archiwa.org

C. Google Cache

Czym jest "deepfake"?

A. Sztuczna inteligencja, która przeprowadza weryfikację informacji
 
B. Sztucznie stworzony film lub nagranie, które wykorzystuje technologię deep learning do zmiany wizerunku lub głosu osoby na inną

C. Weryfikacja źródła informacji na podstawie analizy tekstu

Jakie narzędzie pozwala sprawdzić popularność artykułu w internecie?

A. Google Analytics

B. Google Trends

C. Facebook Insights

Co oznacza termin "clickbait"?

A. Tekst lub tytuł, który ma na celu przyciągnięcie uwagi czytelników, ale zwykle nie odnosi się do treści artykułu

B. Tekst lub tytuł, który w rzeczywistości opisuje zawartość artykułu

C. Tekst lub tytuł, który odnosi się do treści artykułu, ale jest napisany w sposób nudny i nieatrakcyjny

Czym jest "bot"?

A. Osoba, która w internecie udaje inną osobę, aby wprowadzić dezinformację

B. Oprogramowanie, które automatycznie wykonuje określone czynności na stronie internetowej

C. 
Osoba, która w internecie udaje inną osobę, aby zdobyć informacje

Jakie narzędzie pozwala sprawdzić wiarygodność strony internetowej?

A. Google Analytics

B. Specjalnie zainstalowane wtyczki, takie jak Virus Total czy Safe Web Checker

C. TrustFlow

Czym jest
"fact-checking"?

A. Weryfikacja informacji na podstawie analizy tekstu

B. Weryfikacja informacji na podstawie źródeł i faktów

C. Weryfikacja informacji na podstawie opinii i komentarzy użytkowników

Co oznacza skrót "SPAM"?

A. System Power And Management

B. Stupid People Are Morons

C. Stupid Pointless Annoying Messages

Jakie narzędzie pozwala sprawdzić, czy tekst został skopiowany z innej strony internetowej?

A. Google Duplicate Content Checker

B. Copyscape

C.Plagiarism Checker

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” 

Przejdź do quizu 3
G-61JYC2YM9T